Employer branding – działania aktywizujące kandydatów i pracowników

Na employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, składają się aktywności kreujące wizerunek pracodawcy pierwszego wyboru. To obszar wspólny dla działów PR i HR. Z tego względu wykorzystywane narzędzia promocji mają szeroki zakres oraz wymagają zaangażowania ekspertów o różnym doświadczeniu czy kompetencjach.

System identyfikacji wizualnej kluczem do spójności

Integralną częścią projektowania komunikacji jest konsekwentne wykorzystywanie elementów wizualnych. Nie tylko w plikach graficznych, ale także w składzie tekstu i jego kompozycji. Corporate design to podstawowe narzędzie promocji oddające tożsamość marki. Warto przemyśleć jego zakres i funkcje!