sponsoring w marketingu

Sponsoring w marketingu i PR. Jak go rozumieć?

Sponsoring zbyt często mylony jest z filantropią! W teorii i praktyce są to działania, które przynoszą obu stronom korzyści. Nie mamy tutaj do czynienia z dobrowolnym oddaniem czegoś na rzecz innej firmy czy osoby. To relacja biznesowa i partnerska, gdzie na starcie należy jasno wskazać własne oczekiwania oraz konsekwentnie je egzekwować.

Podstawowa zasada: Rozdawanie pieniędzy w zgodzie z własnymi przekonaniami, ale daleko od strategii marki, nie mają sensu. Sponsoring musi opierać się na strategicznych wartościach, nie indywidualnych gustach.

Warto zatem na starcie świadomie wybrać podmioty, które chcemy sponsorować. Najbardziej rozpowszechniony przykład to sport, ale możemy zaangażować się także w sponsoring kultury, nauki, ekologii czy akcji społecznych. Najważniejsze, aby koncepcja współpracy w naturalny sposób łączyła się z celami biznesowymi i komunikacyjnymi sponsora.

Dlaczego sponsoring w marketingu uznaje się dziś za bardzo skuteczne narzędzie promocji? Ponieważ nie jest jednostronny! Wizerunek sponsorowanego oraz emocje z nim związane przekładają się wprost na samego sponsora, uruchamiając łańcuch pozytywnych skojarzeń. To kolejny argument, dlaczego warto go dobrze przemyśleć.

Jakie cele ma najczęściej sponsoring?
  • Zwiększenie zasięgu informacji o marce (zwykle komunikacja ATL – do szerokiego grona odbiorców),
  • uruchomienie łańcucha pozytywnych asocjacji z marką,
  • poszerzenie kręgu osób trwale zainteresowanych marką i jej portfolio produktów,
  • zainteresowanie konkretnym segmentem oferty (np. jednym produktem),
  • kształtowanie lub stabilizacja wizerunku marki,
  • wzrost lojalności konsumentów,
  • zwiększenie sprzedaży produktów.

Łatwo możesz zatem zauważyć, że sponsoring to cenne uzupełnienie komunikacji promocyjnej oparte o konkretną korzyść dla sponsora!

Czy sponsoring w marketingu i PR to tylko pieniądze?

Nie! To typ działalności komunikacyjnej, który mądrze może wykorzystać każda firma – nie tylko ta z olbrzymim budżetem. Kluczem jest jednak spójny pomysł i dobrze zaprojektowana oferta sponsorska. Rozważ trzy podstawowe typy sponsoringu:

  • Finansowy – przekazujemy na rzecz sponsorowanego konkretną kwotę pieniędzy.
  • Rzeczowy – przekazujemy sponsorowanemu dobro materialne, np. meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy.
  • Usługowy – wspieramy sponsorowanego przez świadczenie dla niego usługi, w której się specjalizujemy, np. doradztwo prawne, obsługa medialna, rozliczenie finansowe, wystąpienie na konferencji.

Sponsoring każdego rodzaju to działanie długofalowe. Nie przynosi szybkich rezultatów, wymaga złożonych, partnerskich relacji i nie zawsze można go łatwo zmierzyć. To narzędzie PR daje jednak znacznie więcej niż tradycyjna, jednostronna reklama – utożsamienie pozytywnych wartości z wizerunkiem sponsora, większą wiarygodność i prestiż marki.