STRATEGIE KOMUNIKACJI

Najlepszy efekt przynoszą działania przemyślane i konsekwentne. Koncepcja kreatywna marki i instrukcja komunikacji pomagają szybciej osiągnąć założone cele!

W Blend PR tworząc strategie, ściśle współpracujemy z Klientem, który jest dla nas jednym z podstawowych źródeł wiedzy. Finalnie dostarczamy użyteczny i przejrzyście złożony plik z ustrukturyzowanym zapisem kluczowych elementów. Jego zadaniem jest porządkowanie komunikacji na przyszłe lata. Dzięki temu benefity z wykorzystania konkretnych rozwiązań będą widoczne długoterminowo.

Nasze plany komunikacji dotyczą: kompleksowo rozpatrywanych marek, pojedynczych produktów lub projektów, personal PR oraz employer brandingu. Sprawnie wdrażamy przygotowane scenariusze w życie.

Ponadto jedną z najczęściej zamawianych przez naszych Klientów usług jest doradztwo strategiczne. Pomagamy w ten sposób funkcjonować wewnętrznym działom marketingu potrzebującym obiektywnych ocen zewnętrznego eksperta.

Budowanie strategii komunikacji to proces. Przejdź go z nami!



Zakres naszych działań:

 • audyt komunikacji i zapis sytuacji wyjściowej,
 • wyznaczanie celów komunikacji,
 • tworzenie person (charakterystyka grup docelowych),
 • wyznaczanie cech osobowości marki, personifikacja brandu,
 • pozycjonowanie brandu,
 • definiowanie i hierarchizowanie benefitów dla konsumentów,
 • poszukiwanie wątków komunikacyjnych,
 • dobór narzędzi komunikacji,
 • planowanie dystrybucji treści,
 • wyznaczanie mierników komunikacji,
 • tworzenie nazw, claimów i haseł reklamowych,
 • konsultacje PR.

Korzyści z posiadania strategii komunikacji:

 • pierwszy świadomy krok do budowania profesjonalnego wizerunku firmy,
 • zintegrowane działania – tworzenie spójnego przekazu niezależnie od kanałów komunikacji, dostosowanie wszystkich treści do konkretnej grupy docelowej,
 • jasno zdefiniowane przewagi rynkowe oraz benefity produktów wspierające sprzedaż,
 • mniejsze wydatki na reklamę dzięki efektywnym metodom promocji,
 • znajomość zagrożeń oraz możliwość przygotowania się na konkretne scenariusze sytuacji kryzysowej,
 • szybsza implementacja działań promocyjnych dzięki solidnym fundamentom,
 • sprawniejsza i efektywniejsza realizacja projektów z podwykonawcami – zapisy ze strategii jako uzupełnienie briefu lub dokumentacji ofertowej dla agencji,
 • szybszy rozwój firmy dzięki jasno określonym celom i narzędziom komunikacyjnym oraz konsekwentnemu ich wykorzystaniu.