KORB GROUP

ZAKRES DZIAŁAŃ

Strategia komunikacji
Identyfikacja wizualna
Content marketing
Materiały drukowane
Gadżety reklamowe

Korb Group to europejska marka zajmująca się kompleksowym pośrednictwem pracy. Od podstaw stworzyliśmy ten brand, łącząc pod jednym szyldem cztery spółki Klienta działające na rynkach w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Integracja firm była naszą inicjatywą oraz podstawową rekomendacją. Klientowi zależało natomiast na wzbudzeniu większego zaufania pracowników i pracodawców już przy pierwszym kontakcie z firmą.

REZULTATY

  • Stworzenie nowego brandu na rynku usług pośrednictwa pracy, którego siłą jest wspólna promocja kilku europejskich spółek.
  • Profesjonalizacja komunikacji z naciskiem na zwiększenie świadomości marki oraz zaufania Klienta już przy pierwszym zetknięciu z brandem.
  • Realizacja działań marketingowych dla dwóch grup docelowych: klienta indywidualnego (pracownika) oraz biznesowego (pracodawcy).
  • Funkcjonalne narzędzia promocji offline i online dopasowane do obu grup docelowych i różnych rynków europejskich.
  • Spójna i konsekwentnie wykorzystywana identyfikacja wizualna oparta o księgę znaku.
  • Przygotowanie materiałów marketingowych w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

REFERENCJE

We współpracy z Panią Magdaleną Gajek i Blend PR doceniamy przede wszystkim bardzo sprawny kontakt, szybkie odpowiadanie na nasze potrzeby oraz dużą cierpliwość. Współpraca z agencją realnie przyczyniła się do zatrudnienia przez nas większej liczby pracowników oraz zbudowania wartościowych relacji z pracodawcami.

Carsten Korb

Prezes Zarządu w Korb Group