Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – złote zasady udanej prelekcji

Wystąpienia publiczne to jedno z kluczowych narzędzi promocji, szczególnie w przypadku kreowania wizerunku osobistego. Prelekcje czy prowadzenie warsztatów znacząco pomagają w projektowaniu komunikacji opartej o eksperckość i wiedzę. Wszystko to wymaga jednak sporych przygotowań, treningu oraz przede wszystkim czasu.

O czym należy pamiętać przy planowaniu wystąpień publicznych?

1. Określ cel

Temat prelekcji powinien jasno obrazować jej cel. Jeśli nie potrafisz przedstawić go w formie jednego pełnego zdania czy frazy, prawdopodobnie masz podstawowy kłopot, o czym chcesz dokładnie mówić.

2. Przygotuj strukturę

Wystąpienie jak szkolna rozprawka powinno składać się z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp pomoże Ci przyciągnąć uwagę i zbudować relacje. Możesz posłużyć się tu rekwizytem, anegdotą lub obrazowymi liczbami. Rozwinięcie to sedno Twojego przemówienia. Nadaj mu jasną kompozycję, np. tematyczną czy w formie przyczyna-skutek. Jasno wskaż odbiorcom, co mają zapamiętać z prelekcji. Zakończenie to czas na wnioski, call to action i ponowne podkreślenie kluczowego przekazu.

3. Naturalnie się poruszaj

Zrezygnuj z wyuczonych gestów rodem z podręczników. Po prostu kontroluj swoją postawę. Stój stabilnie, nie ustawiaj się bokiem do publiczności, nie wchodź w światło rzutnika, skoordynuj ruch z tym, co mówisz. Nie przesadzaj też z gestykulacją i chodzeniem po scenie, bo to po prostu rozprasza.

4. Mów zrozumiale

Dostosuj styl do odbiorców i okazji. Mów przystępnym językiem i stosuj drogowskazy typu: „moja pierwsza wskazówka to…”, „teraz przejdziemy do…”. Buduj proste, naturalnie brzmiące zdania. Warto używać także obrazowych przykładów. Pamiętaj o modulacji głosem i podkreślaniu najważniejszych fraz.

5. Zachowaj kontakt z publicznością

Jeśli występujesz przed niewielką publicznością (np. około 50 osób), wciągaj ją w dyskusję czy aktywuj przez pytania oparte o podniesienie ręki. Wzrokiem staraj się obejmować całą salę.

Pogódź się z faktem, że część odbiorców nie będzie zainteresowana prelekcją. To wcale nie musi to wynikać z ich złej woli lub Twojego nieprzygotowania. Czasem po prostu każdy z nas nie ma siły nawet na ciekawe rzeczy!

6. Przygotuj materiały uzupełniające

Przemyśl, jak w ciekawy sposób zaprezentować slajdy. Pamiętaj, że powinny one być tylko pomocą i uzupełniać to, co mówisz. Zrób rzetelny research, bo w dobrych prelekcjach pomagają statystyki, krótkie wideo czy ilustracje.

7. Ubierz stosowny i wygodny strój

Załóż strój dostosowany do wydarzenia i taki, w którym czujesz się swobodnie. Warto dobrać go do grupy docelowej – inna atmosfera panuje na biznesowej konferencji dla kadry zarządzającej, a inna na meet-upie IT.

8. Nie walcz uporczywie z tremą

Stres przed wystąpieniem jest czymś naturalnym, a nawet pozytywnym! Trema potrafi zmotywować, pomóc w lepszym skupieniu, a jej świadomość częściej skłania do przygotowań. Nie zapanujesz nad stresem bez doświadczenia, więc po prostu daj z siebie wszystko i występuj jak najczęściej.

9. Ćwicz

Nawet, jeśli wystąpienie wygląda swobodne, rzadko ma to coś wspólnego ze spontanicznością. Każde wystąpienie wymaga treningu – przed lustrem, w sali konferencyjnej, przed przykładową publicznością.

10. Analizuj

Od publiczności zbieraj pozytywny i negatywny feedback. Dzięki temu każdy Twój kolejny występ będzie coraz bliższy perfekcji. Jeśli trudno Ci wyciągnąć wnioski samemu, ekspert ds. PR wesprze Cię w całym procesie przygotowania do wystąpienia.