EMPLOYER BRANDING

Employer branding to kolejny krok na drodze stabilizacji wizerunku firmy. Marka pracodawcy jest obszarem wspólnym – nie tylko pomiędzy działami PR czy marketingu i HR, ale także pomiędzy obecnymi pracownikami a przyszłymi kandydatami. Działania promocyjne powinny być zatem prowadzona w oparciu o potrzeby obu grup.

W Blend PR employer branding rozumiemy nie tylko jako systemową komunikację, ale także jako budowanie kultury pracy w firmie. Nasze wszechstronne doświadczenie oraz bieżąca obserwacja rynku pracy pozwolą Ci zrealizować cele wizerunkowe i kadrowe.

Z naszą pomocą staniesz się pracodawcą pierwszego wyboru! Zyskasz w oczach pracowników oraz przyciągniesz wartościowych kandydatów dzięki przemyślanej komunikacji. Możesz skorzystać zarówno z wielokanałowych usług promocyjnych, jak i doradztwa eksperckiego dla Twojego wewnętrznego zespołu.

Komunikacja wizerunkowo-rekrutacyjna zgodna z duchem Twojej firmy. To nasz cel!Zakres naszych działań:

 • kompleksowe budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy,
 • strategie employer brandingowe,
 • planowanie i wdrażanie kampanii rekrutacyjno-wizerunkowych,
 • wyznaczanie employee value proposition (EVP),
 • tworzenie corporate culture,
 • komunikacja wewnętrzna do pracowników,
 • komunikacja zewnętrzna do kandydatów,
 • koordynacja partnerstw edukacyjnych,
 • prowadzenie kont w social mediach dedykowanych karierze,
 • doradztwo w zakresie wewnętrznych procedur na styku HR i PR.

Korzyści z employer brandingu:

 • Silniejsza marka pracodawcy bezpośrednio buduje nadrzędny brand Twojej firmy,
 • wzrost motywacji obecnych pracowników,
 • sprawniejszy obieg informacji wewnątrz organizacji,
 • identyfikacja z celami oraz wartościami przedsiębiorstwa przez pracowników i kandydatów,
 • podwyższenie jakości zasobów ludzkich, mniejsza rotacja w zespole,
 • szybszy proces rekrutacji – krótszy czas poszukiwania wartościowych pracowników,
 • zwiększenie świadomości usług i produktów firmy w nowym kontekście.