Communication design, czyli skuteczne projektowanie komunikacji

Communication design to idea zintegrowanej komunikacji. Poznaj jej tajniki i wykorzystaj świadomie! Koncepcja polega na tworzeniu spójnego przekazu – nie tylko tego promocyjnego, ale także po prostu informacyjnego. Fundamentem tych działań powinien być w pierwszej kolejności klarowny pomysł na markę. Sam proces komunikacji natomiast warto oprzeć o różne technologie i narzędzia.

W Polsce w środowisku naukowym popularyzatorem idei projektowania komunikacji jest profesor Michael Fleischer, autor m.in. książki „Communication design, czyli projektowanie komunikacji”. Wyznacza on pięć zasadniczych obszarów communication design: corporate identity, design informacji i grafiki, design powierzchni, design opakowań oraz design produktów.

Na czym polega communication design?

Polecamy zacząć projektować komunikację o dwóch elementów corporate identity oraz wartościowego produktu. Pierwszy z terminów oznacza kompleksowane występowanie marki na zewnątrz pozwalające odróżnić ją od konkurencji. To nie samo logo, ale cały system wartości, który stoi za danym brandem. Corporate identity powinno być wyraźnie widoczne w filozofii prowadzenia organizacji, jej celach oraz finalnie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Każde zachowanie firmy buduje jej wizerunek! Także te, które dzieją się poza działami marketingu.

Wartościowy produkt w rozumieniu communication design wcale nie musi być luksusowy! To produkt lub usługa, które są społecznie prawdziwie potrzebne oraz niesą ze sobą komunikaty zbieżne z filozofią marki. Nie muszą to być systemy informatyczne rewolucjonizujące biznes. Zaprojektować możesz także komunikację dla producenta małych śrubek, bez których nie da się zbudować bardziej zaawansowanych konstrukcji!

Kolejny krok, czyli corporate design to tożsamość marki postrzegalna zmysłowo. Dopiero na tym etapie zaczyny szukać wizualizacji dla marki: logo, kolorów, wzorów przewodnich czy specyfikacji zdjęć. Design musi wynikać z wcześniej zdefiniowanych znaczeń. Ta sama zasada dotyczy wszelkich informacji w formie słowo-graficznej, powierzchni reklamowych lub informacyjnych czy opakowań.

Warto podkreślić, że według idei communication design zaprojektowana komunikacja otacza nas w codziennym życiu. Świadome planowanie przekazu to nie tylko komunikaty marketingowe, ale także tworzenie np. gier komputerowych, okładek książek czy plakatów.

Aby właściwie zaprojektować treść, potrzeby jest nie tylko grafik i copywriter, ale także świadomy Communication Manager czuwający nad spójnością przekazu.

Co potrzebujesz, aby zacząć projektować komunikację w praktyce?
  • Strategii komunikacji marki lub innego, mniej obszernego dokumentu definiującego Twój brand. Design komunikacji powinien wynikać z zadań, nie odwrotnie!
  • Identyfikacji wizualnej rozumianej nie tylko jako logo, ale cała księga znaku z opisami wykorzystania poszczególnych elementów.
  • Planu komunikacji marketingowej, czyli zestawu narzędzi realizujących Twoją koncepcję kreatywną oraz trafiających do wybranej wcześniej grupy docelowej. Pamiętaj zarówno o tych online, jak i offline.
  • Wyznaczonych mierników pozwalających sprawdzić, czy Twój plan rzeczywiście się udaje. Communication design to wykorzystywanie różnych narzędzi, ale w konkretnym celu.

Komunikację z rynkiem warto zaczynać w chwili, gdy dokładnie wiesz, co powiedzieć. Social media, artykuły sponsorowane, projekty graficzne czy nawet firmowe wizytówki to ważne narzędzia, ale także… tylko narzędzia!

Projektowanie komunikacji opiera się w pierwszej kolejności na działaniach strategicznych pozwalających na kreowanie wizerunku w określony sposób. Aby konsument mógł przywiązać się do Twojej marki, najpierw musisz zbudować jej tożsamość. Pamiętaj, że spójny przekaz tworzy udany biznes!