Communication design, czyli skuteczne projektowanie komunikacji

Communication design to idea zintegrowanej komunikacji. Polega ona na świadomym tworzeniu spójnego przekazu – nie tylko tego promocyjnego, ale także po prostu informacyjnego. Fundamentem tych działań powinna być objawiająca się wielowymiarowo tożsamość marki. Sam proces komunikacji natomiast warto oprzeć o różne technologie i narzędzia.

W Polsce popularyzatorem idei projektowania komunikacji jest Profesor Michael Fleischer, autor m.in. książki „Communication design, czyli projektowanie komunikacji”. Wyznacza on pięć zasadniczych obszarów communication design: corporate identity, design informacji i grafiki, design powierzchni, design opakowań oraz design produktów.

Kluczowy aspekt projektowania komunikacji to właśnie CI (corporate identity) rozumiane jako kompleksowane występowanie marki na zewnątrz pozwalające odróżnić ją od konkurencji. To także cały system wartości, który stoi za danym brandem. Corporate identity powinno być wyraźnie widoczne w filozofii prowadzenia organizacji, jej celach oraz finalnie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Każde zachowanie organizacji buduje jej wizerunek!

Kolejny krok, czyli corporate design to tożsamość marki postrzegalna zmysłowo w formie np. logo. Musi ona wynikać z wcześniej zdefiniowanych znaczeń. Ta sama zasada dotyczy wszelkich informacji w formie słowo-graficznej, powierzchni dwu- i trójwymiarowych, opakowań czy samych produktów oraz usług.

Warto podkreślić, że według idei communication design zaprojektowana komunikacja otacza nas w codziennym życiu. Świadome planowanie przekazu to nie tylko komunikaty marketingowe, ale także tworzenie np. gier komputerowych, okładek książek czy plakatów.

Multidyscyplinarność projektowania komunikacji objawia się także w zespołach projektowych realizujących zintegrowaną komunikację marketingową.

Aby właściwie zaprojektować treść, potrzeby jest nie tylko grafik i copywriter, ale także świadomy Communication Manager czuwający nad spójnością przekazu.

Czego potrzebujesz, aby zacząć projektować komunikację?
  • Strategii komunikacji marki lub innego, mniej obszernego dokumentu definiującego Twój brand. Design komunikacji powinien wynikać z zadań, nie odwrotnie!
  • Identyfikacji wizualnej rozumianej nie tylko jako logo, ale cała księga znaku z opisami wykorzystania poszczególnych elementów.
  • Planu komunikacji marketingowej, czyli zestawu narzędzi realizujących Twoją koncepcję kreatywną oraz trafiających do wybranej wcześniej grupy docelowej. Pamiętaj zarówno o tych online, jak i offline.
  • Wyznaczonych mierników pozwalających sprawdzić, czy Twój plan rzeczywiście się udaje. Communication design to wykorzystywanie różnych narzędzi, ale w konkretnym celu.

Komunikację z rynkiem warto zaczynać w chwili, gdy dokładnie wiesz, co powiedzieć. Social media, artykuły sponsorowane, projekty graficzne czy nawet firmowe wizytówki to ważne narzędzia, ale także… tylko narzędzia!

Projektowanie komunikacji opiera się w pierwszej kolejności na działaniach strategicznych pozwalających na kreowanie wizerunku w określony sposób. Aby konsument mógł przywiązać się do Twojej marki, najpierw musisz zbudować jej tożsamość. Pamiętaj, że spójny przekaz tworzy udany biznes! Agencja PR będzie doskonałym partnerem do długofalowego budowania marki.