System identyfikacji wizualnej kluczem do spójności


Integralną częścią projektowania komunikacji jest konsekwentne wykorzystywanie elementów wizualnych. Nie tylko w plikach graficznych, ale także w składzie tekstu i jego kompozycji. Corporate design to podstawowe narzędzie promocji oddające tożsamość marki. Warto przemyśleć jego zakres i funkcje!

Aby stworzyć system identyfikacji wizualnej, Twoja marka musi najpierw posiadać jasne corporate identity, czyli zestaw charakterystycznych wartości tworzących jej filozofię. Na tym strategicznym fundamencie należy tworzyć narzędzia, czyli m.in. corporate design.

System identyfikacji wizualnej powinien wynikać z zadania przed nim postawionego (realizacji corporate identity), nie odwrotnie! Dzięki temu ma szansę stać się spójną formą graficzną komunikującą konkretną koncepcję. Zacznij projektować, gdy wiesz, co chcesz powiedzieć!

Co składa się na corporate design?

Samo logo to zbyt mało, abyśmy mogli mówić o systemie identyfikacji brandu. Zintegrowana komunikacja marketingowa powstaje tylko wtedy, gdy określimy pełny zestaw aspektów graficznych. Pomoże w tym księga znaku. Z czego się ona składa?

 • Wstęp – przedstaw filozofię marki, cele oraz grupy odbiorców,
 • nazwa firmy/marki – to wcale nie jest takie banalne! Zastanów się, jaka jest pełna i skrócona nazwa oraz używaj jej bez niedozwolonych modyfikacji gramatycznych,
 • logo i jego warianty – przedstaw budowę znaku, pole ochronne, zastosowanie, rozmiar minimalny,
 • kolorystyka – określ wiodące barwy marki w czterech najpopularniejszych gamach kolorystycznych: CMYK i Pantone (druk), RGB i HEX (komunikacja online),
 • typografia – wybierz fonty dla nagłówków i tekstu ciągłego. Warto dodać jeszcze jeden bezpieczny font dostępny na wszystkich urządzeniach czy systemach, np. Calibri w przypadku pracy z Microsoft Office,
 • elementy specjalne – pokaż, jak budować wzory, ikony, dobierać zdjęcia,
 • mock-upy – zwizualizuj przykładowe materiały marketingowe (np. wizytówki, papier firmowy, koperty).
 • kontakt do działu marketingu – księga to dokument praktyczny i co najważniejsze powszechnie dostępny! Nie zatajaj tych informacji oraz daj szansę na zadawanie pytań.

Absolutnie kluczowy jest także opis wykorzystania wszystkich elementów. Jeżeli w księdze znaku znajdą się tylko wizualizacje, ich wykorzystanie może być dowolne, a komunikacja niespójna. Każdy poruszony aspekt powinien zawierać adnotację, jakie ma zastosowanie. 

Przydatnym dokumentem w projektowaniu komunikacji jest też księga stylu. Definiuje ona m.in. zasady składu tekstu (zapis dat, skrótów, cytatów, punktowań) czy kompozycji (długość tytułów, lidów, forma akapitów). Stosuje się ją nie tylko w wydawnictwach, ale także w profesjonalnym kreowaniu wizerunku.

Jakie korzyści daje wykorzystywanie systemu identyfikacji wizualnej?
 • Stworzenie silnej marki łatwo identyfikowalnej dzięki symbolom,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki,
 • wzbudzenie zaufania u odbiorców dzięki spójności przekazu,
 • szybsze i skuteczniejsze dotarcie do świadomości odbiorców,
 • pobudzenie wyobraźni odbiorców, budowanie relacji z otoczeniem,
 • zrozumiała i czytelna prezentacja nawet skomplikowanych treści,
 • usprawnienie pracy z wieloma podwykonawcami dzięki księgom znaku i stylu.